Ankara İcra Avukatı

İflas

Soru; Merhaba, bir Limited şirketin bana borcu var ve halen faaliyette olmasına rağmen bana borcunu ödemedi. Ben de bu durumdan dolayı bana borcunu ödemeyen Limited şirketin iflasını isteyeceğim. Bir Limited şirketin iflasını istemek için ne gibi yollar izlemek gereklidir? Ayrıca bu işin bana ne kadar masrafı olur? Cevap;      Normalde bu durum pek karşılaşılan durumlardan değildir fakat Limited şirketler iflas yollu takip edilebilmektedir. Limited şirkete icra YAZININ DEVAMI [...]

Senet Üstündeki Fiyatı Değiştirmek

Soru; Merhaba, ben ticaret yapıyorum ve bir ortağım var, ortağımla beraber iş yaparken benim kendisine ödemem vardı, ödemenin tutarı net belli değildi, ben de kendisine çok güvendiğim için senede adımı, soyadımı imzamı attım. Daha sonra yaptığım hesaplara göre on bin TL borcum olduğunu çıkardım, borcumu arkadaşıma gönderdim, o da senedi yırttığını söyledi ben de inandım. Aradan bir süre geçti ve on bin TL borcum olmasına rağmen senede 30 bin TL yazmış YAZININ DEVAMI [...]

Telefon Borcu Nedeni ile İcra

Soru; Telefon faturasındaki borçlarımı ödemediğimden dolayı, Türk Telekom tarafında gönderilen bir avukat ile ödeme emrini imzalayıp aldım. Ayrıca gönderdikleri avukata bu ücreti eşit taksitlere bölerek ödemek istediğimi dile getirdim. Fakat avukat bu istediğimi yapamayacağını belirtti ve ben de bu olay üzerine icra dairesine giderek mal beyanında bulundum ve ödemediğim borçlarımın 5 eşit taksite bölerek ödemek istediğimi bir dilekçe ile belirttim.  Bu aşamalardan YAZININ DEVAMI [...]

Ankara’da İcra Avukatı Olmak

Sizlerde artık öğrenimlerinizi tamamlamış ve Ankara gibi güzel bir ilimizde avukat olmayı istiyor olabilirsiniz. Özellikle yaşadığınız il y da daha iş potansiyelinin olduğu bir alan diye düşünüyorsanız bu sizin için en iyi tercih olacaktır. Birçok firmanın var olması ve onun dışında icra ile ilgili davaların yoğunluğu nedeni ile bir hayli yoğun bir çalışma içine giriyor olacaksınız. her duruma karşı hazırlıklı olmalı ve işinizi tamamen aşk ile yapmalısınız. Ankara’da YAZININ DEVAMI [...]

İcra İnkar Tazminatı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/4971 K:2008/12705 T:30.10.2008 İCRA HUKUKU AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ AVUKATIN AZLİ VEKALET ÜCRETİ İCRA İNKAR TAZMİNATI Özet Davacının haksız olarak azledilmesi ile hukuki yardım sona erdiğinden bu icra takiplerinin davacı yönünden tahsili artık mümkün değildir. Buna göre takip edilen icra dosyaları bakımından tahsil edilebilir aşamaya gelmiş olanlar için takip tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifisi'ne YAZININ DEVAMI [...]

İcra Takibine Karşı Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2008/9384 K:2008/10472 T:03.11.2008 İtiraz Menfi Tespit Davası Hukuki Yarar Özet İlamsız icra takibine süresi içinde itiraz edilmesi halinde takip durur ise de, itirazın iptali davası açılmadığı sürece uyuşmazlığın kesin hükme bağlanması söz konusu olmaz. Bu nedenle menfi tespit davası açmada hukuki yararı vardır. 2004 s. Yasa m. 67,68,72 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda, YAZININ DEVAMI [...]

İcra Takibinin Durdurulması

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/15894 K:2008/19422 T:06.11.2008 İCRA HUKUKU İFLASIN ERTELENMESİ TAKİBİN DURDURULMASI Özet İflasın ertelenmesi için açılan davada, mahkemece tedbiren icra takiplerinin durdurulması kararına dayanılarak takibin iptali isabetsiz olmuştur. Takibin durdurulması kararı verilmelidir. 2004 s. Yasa m. 179/a-b 1086 s. Yasa m. 101 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı YAZININ DEVAMI [...]

Tahliye Davaları, İcra Takibi Yoluyla Kiracının Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2012/3005 K:2012/6787 T:07.05.2012 Kiralananın Tahliyesi Duruşma Zorunluluğu Hukuki Dinlenilme Hakkı Özet İİK'nın 17, 18. maddelerinde öngörülen şikayet davalarında olduğu gibi kanunun duruşma açılmadan dosya üzerinden karar verilmesini hakime takdir hakkı tanıdığı hallerde dosya üzerinden karar verilebilir. Kanunun açıkça duruşma açılmasını emrettiği durumlarda dosya üzerinden karar verilemez. Yasa koyucunun takip YAZININ DEVAMI [...]