İcra Avukatı

Boşanma Esnasında Haciz

Soru; Arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde bir yardıma ihtiyacım var. Boşanma gerçekleşmeden önce ablamın eşi ciddi bir borç batağına düşmüş, çok fazla içki içiyor ve kumar oynuyor, bundan dolayı da bütün her şeyini kaybetti. Her şey daha kötü gitmesinden diye aile olarak onlara sahip çıktı ve bizim evimizde kalıyorlar. Haciz dairesinden gelecek olan avukatın ya da görevli haciz memuru evde kimin oturduğunu önemsemeden, borcu olan şahsın evde olduğu ya oturduğu YAZININ DEVAMI [...]

İcra Davası

Soru; Merhaba, bir önceki evimde kiracıyken başımızdan bir olay geçti, elektrik sayacında bir usulsüzlük tespit edilmiş ve o dönemde biz oturduğumuz için bin TL’lik bir ceza kestiler, hâlbuki biz eve taşındığımızdan beri sayaçta bir oynama ya değişiklik yapmamıştık. Sonra ev sahibi eski faturaları getirerek önceki kiracılardan kaynaklandığını söylemişti ve bizde öyle dediği için olayın üstüne düşmedik. Bir süre sonra evden taşındık ve 7 ay gibi YAZININ DEVAMI [...]

Mal Beyanı

Soru; Bir arkadaşım ortak olduğu bir şirketin Genel Müdürlük ’üne mal beyanında bulunmuştu. Arkadaşımın ortak olduğu şirket ise şu an aktif halde değil, faaliyetler durdurulmuş. Sosyal Sigortalar Kurumu, borç sebebi ile arkadaşımın adresi yerine hiç alakası olmayan bir adrese tebligat göndermiş, gönderilen yerdeki herhangi bir vatandaş bu tebligatı teslim almış. Arkadaşımda durumdan habersiz olduğu için herhangi bir mal beyanı yapamamıştır. Hatta işin YAZININ DEVAMI [...]

İşçi Alacakları İçin İcra Takibi

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2007/11347 K:2008/1905 T:03.03.2008 İCRA HUKUKU MENFİ TESPİT DAVASI İCRA ALACAKLISININ HAKLARI TAZMİNAT KOŞULU Özet Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda; icra takibinin mahkemece verilen tedbirle durdurulmuş ve alacaklının alacağına kavuşması geciktirilmiş olduğundan, alacaklı yararına tazminata hükmedilmelidir. Taraflar arasındaki menfi tespit davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması YAZININ DEVAMI [...]

İcra Hukukunda İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/2626 K:2008/5249 T:18.03.2008 İCRA HUKUKU İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ALACAKLININ HAKLARI Özet İtirazın iptali davası sonucunda, alacaklı lehine tahakkuk eden; icra inkar tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücreti gibi yeni alacak kalemlerinin itirazın iptaline konu olan icra takibiyle borçludan talep edilebilmesi mümkündür. İtirazın iptali davasından sonra alacaklının takip YAZININ DEVAMI [...]

İlamlı İcra Takibi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/16170 K:2008/16127 T:23.09.2008 İCRA HUKUKU İLAMLARIN İCRASI KESİNLEŞME KOŞULU İCRA MAHKEMESİ KARARI Özet Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara ve aile ve şahsın hukukuna ait ilamlar kesinleşmedikçe infaz olunamaz. İcra Mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşme koşulu aranmaz. 2004 s. Yasa m. 361 1086 s. Yasa m. 443/4 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti İçinde temyizen tetkiki YAZININ DEVAMI [...]

İcra Hukukunda İhalenin Feshi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/19368 K:2008/17352 T:14.10.2008 İCRA HUKUKU İHALENİN FESHİ İHALE BORCUNUN İHALEDEN SONRA ÖDENMESİNİN İHALEYE ETKİSİ Özet İhale tarihinden sonra dosya borcunun ödenmiş olması ihalenin feshini gerektirmez. 2004 s. Yasa m. 134 818 s. Yasa m. 226 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı Nedim Tunç' tarafından İstenmesi üzerine bu iple ilgili dosya mahallinden YAZININ DEVAMI [...]

İcra Takibinde Tebligatın Usulsüzlüğü

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/14818 K:2008/18419 T:24.10.2008 TEBLİGAT HUKUKU USULSÜZ TEBLİĞ ÖĞRENME TARİHİ KAPIYA YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ GECİKMİŞ İTİRAZ Özet Usulsüz tebliği öğrendiğini beyan eden muhatap, öğrenme tarihi itibariyle tebliği almış sayılır. Buna göre, borçlunun öğrendiğini bildirdiği tarih tebliğ tarihi olarak düzeltilmelidir. Tebligat Yasasının 21. maddesine göre kapıya yapıştırma yönteminin uygulanması için, tebligat YAZININ DEVAMI [...]