İcra Avukatı Ankara

Eve Haciz

Soru; Merhaba, 10 yıllık evliliğim var ve son zamanlarda işlerim de hiç iyi gitmedi. İşlerimin kötüleşmesinden dolayı iflas ettim ve birçok yere borcum vardı. Bu borçlarımın büyük bir kısmını ödedim ve ödemeye devam ettiğim borçlarım da bulunmaktadır. Tabi, borçların büyük bir kısmını ödemiş olsam da ödenmemiş kısımlar yüzünden evimize haciz gelme ihtimali bulunuyor. Benim öğrenmek istediğim, eve haciz gelirse benim olmayan eşyalara da haciz gelme YAZININ DEVAMI [...]

Ankara’da İcra Avukatı Olmanın Avantajları

Ankara icra avukatı olmanın avantajları saymakla bitmez tabi ki. Bu güzel mesleğin belki en zor branşı yapılıyor olsa da bunu bilerek bu alana adım attığınız için ve icranın işinizin bir parçası olduğunu kabullendiğiniz için en olumlu yönlerini almaya başlayacak ve son derece mutlu olarak  hayatınıza da devam ediyor olacaksınız. Ankara’da icra avukatı oldu iseniz pek iş sıkıntısı çekeceğinizi sanmıyoruz. Sık sık iş bulacak ve hatta boş zamanlarınız YAZININ DEVAMI [...]

Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/11-42 K:2008/45 T:30.01.2008 Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Kambiyo Senedi Özet Uygulanan ihtiyati haczin haksız olduğu saptandığına göre, kusursuz sorumluluk ilkesi gereği, davacının uğradığı zararlardan davalı firma sorumlu tutulmalıdır. 2004 s. Yasa m. 257, 259 Taraflar arasındaki "maddi ve manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Bursa İkinci Asliye Ticaret Mahkemesi)'nce davanın YAZININ DEVAMI [...]

SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2007/6282 K:2008/117 T:13.02.2008 SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK HAMİLİN HAKLARI Özet Süresinde ibraz edilmeyen çek bakımından Kambiyo Hukuku'ndan doğan haklar yitirilir. Ancak, çek hamilinin sebepsiz zenginleşmeye dayanarak keşideci aleyhine takip yapması mümkündür. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi YAZININ DEVAMI [...]

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/3-159 K:2008/158 T:20.02.2008 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO YAZILI DELİL BAŞLANGICI ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONODA TANIK DELİLİNE DAYANMA TARAFLARIN KANIT YÜKÜMÜ Özet Ticaret Kanunu hükümleri bakımından zamanaşımına uğrayan bono, temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı niteliğinde olup, temel borç ilişkisinin varlığı tanık delili ile kanıtlanabilir. Bu konuda ispat yükümlülüğü YAZININ DEVAMI [...]

GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/478 K:2008/3323 T:25.02.2008 GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ÖDEME EMRİ 2004 s. Yasa m. 16 Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlu hakkında genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmış, takip talebi ve ödeme emrinde borçlunun ild ayrı adresi bildirilmiştir. YAZININ DEVAMI [...]