ankara avukatları

Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/11-42 K:2008/45 T:30.01.2008 Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Kambiyo Senedi Özet Uygulanan ihtiyati haczin haksız olduğu saptandığına göre, kusursuz sorumluluk ilkesi gereği, davacının uğradığı zararlardan davalı firma sorumlu tutulmalıdır. 2004 s. Yasa m. 257, 259 Taraflar arasındaki "maddi ve manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Bursa İkinci Asliye Ticaret Mahkemesi)'nce davanın YAZININ DEVAMI [...]

İcra Hukukunda İtirazın İptali

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/2626 K:2008/5249 T:18.03.2008 İCRA HUKUKU İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ALACAKLININ HAKLARI Özet İtirazın iptali davası sonucunda, alacaklı lehine tahakkuk eden; icra inkar tazminatı, yargılama gideri ve vekalet ücreti gibi yeni alacak kalemlerinin itirazın iptaline konu olan icra takibiyle borçludan talep edilebilmesi mümkündür. İtirazın iptali davasından sonra alacaklının takip YAZININ DEVAMI [...]

İcra İnkar Tazminatı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/4971 K:2008/12705 T:30.10.2008 İCRA HUKUKU AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ AVUKATIN AZLİ VEKALET ÜCRETİ İCRA İNKAR TAZMİNATI Özet Davacının haksız olarak azledilmesi ile hukuki yardım sona erdiğinden bu icra takiplerinin davacı yönünden tahsili artık mümkün değildir. Buna göre takip edilen icra dosyaları bakımından tahsil edilebilir aşamaya gelmiş olanlar için takip tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifisi'ne YAZININ DEVAMI [...]