avukat ankara

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/3-159 K:2008/158 T:20.02.2008 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO YAZILI DELİL BAŞLANGICI ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONODA TANIK DELİLİNE DAYANMA TARAFLARIN KANIT YÜKÜMÜ Özet Ticaret Kanunu hükümleri bakımından zamanaşımına uğrayan bono, temel borç ilişkisi yönünden yazılı delil başlangıcı niteliğinde olup, temel borç ilişkisinin varlığı tanık delili ile kanıtlanabilir. Bu konuda ispat yükümlülüğü YAZININ DEVAMI [...]

İşçi Alacakları İçin İcra Takibi

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2007/11347 K:2008/1905 T:03.03.2008 İCRA HUKUKU MENFİ TESPİT DAVASI İCRA ALACAKLISININ HAKLARI TAZMİNAT KOŞULU Özet Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda; icra takibinin mahkemece verilen tedbirle durdurulmuş ve alacaklının alacağına kavuşması geciktirilmiş olduğundan, alacaklı yararına tazminata hükmedilmelidir. Taraflar arasındaki menfi tespit davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması YAZININ DEVAMI [...]

İcra Hukukunda İhalenin Feshi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/19368 K:2008/17352 T:14.10.2008 İCRA HUKUKU İHALENİN FESHİ İHALE BORCUNUN İHALEDEN SONRA ÖDENMESİNİN İHALEYE ETKİSİ Özet İhale tarihinden sonra dosya borcunun ödenmiş olması ihalenin feshini gerektirmez. 2004 s. Yasa m. 134 818 s. Yasa m. 226 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı Nedim Tunç' tarafından İstenmesi üzerine bu iple ilgili dosya mahallinden YAZININ DEVAMI [...]

İcra Takibinin Durdurulması

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/15894 K:2008/19422 T:06.11.2008 İCRA HUKUKU İFLASIN ERTELENMESİ TAKİBİN DURDURULMASI Özet İflasın ertelenmesi için açılan davada, mahkemece tedbiren icra takiplerinin durdurulması kararına dayanılarak takibin iptali isabetsiz olmuştur. Takibin durdurulması kararı verilmelidir. 2004 s. Yasa m. 179/a-b 1086 s. Yasa m. 101 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı YAZININ DEVAMI [...]