icra avukatları ankara

Ankara’da İcra Avukatı Olmanın Avantajları

Ankara icra avukatı olmanın avantajları saymakla bitmez tabi ki. Bu güzel mesleğin belki en zor branşı yapılıyor olsa da bunu bilerek bu alana adım attığınız için ve icranın işinizin bir parçası olduğunu kabullendiğiniz için en olumlu yönlerini almaya başlayacak ve son derece mutlu olarak  hayatınıza da devam ediyor olacaksınız. Ankara’da icra avukatı oldu iseniz pek iş sıkıntısı çekeceğinizi sanmıyoruz. Sık sık iş bulacak ve hatta boş zamanlarınız YAZININ DEVAMI [...]

Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/11-42 K:2008/45 T:30.01.2008 Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Kambiyo Senedi Özet Uygulanan ihtiyati haczin haksız olduğu saptandığına göre, kusursuz sorumluluk ilkesi gereği, davacının uğradığı zararlardan davalı firma sorumlu tutulmalıdır. 2004 s. Yasa m. 257, 259 Taraflar arasındaki "maddi ve manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Bursa İkinci Asliye Ticaret Mahkemesi)'nce davanın YAZININ DEVAMI [...]

İşçi Alacakları İçin İcra Takibi

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2007/11347 K:2008/1905 T:03.03.2008 İCRA HUKUKU MENFİ TESPİT DAVASI İCRA ALACAKLISININ HAKLARI TAZMİNAT KOŞULU Özet Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda; icra takibinin mahkemece verilen tedbirle durdurulmuş ve alacaklının alacağına kavuşması geciktirilmiş olduğundan, alacaklı yararına tazminata hükmedilmelidir. Taraflar arasındaki menfi tespit davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması YAZININ DEVAMI [...]

İcra İnkar Tazminatı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/4971 K:2008/12705 T:30.10.2008 İCRA HUKUKU AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ AVUKATIN AZLİ VEKALET ÜCRETİ İCRA İNKAR TAZMİNATI Özet Davacının haksız olarak azledilmesi ile hukuki yardım sona erdiğinden bu icra takiplerinin davacı yönünden tahsili artık mümkün değildir. Buna göre takip edilen icra dosyaları bakımından tahsil edilebilir aşamaya gelmiş olanlar için takip tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifisi'ne YAZININ DEVAMI [...]