ankara avukat

GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/478 K:2008/3323 T:25.02.2008 GENEL HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ ÖDEME EMRİ 2004 s. Yasa m. 16 Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlu hakkında genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmış, takip talebi ve ödeme emrinde borçlunun ild ayrı adresi bildirilmiştir. YAZININ DEVAMI [...]

İcra Takibinde Tebligatın Usulsüzlüğü

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/14818 K:2008/18419 T:24.10.2008 TEBLİGAT HUKUKU USULSÜZ TEBLİĞ ÖĞRENME TARİHİ KAPIYA YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ GECİKMİŞ İTİRAZ Özet Usulsüz tebliği öğrendiğini beyan eden muhatap, öğrenme tarihi itibariyle tebliği almış sayılır. Buna göre, borçlunun öğrendiğini bildirdiği tarih tebliğ tarihi olarak düzeltilmelidir. Tebligat Yasasının 21. maddesine göre kapıya yapıştırma yönteminin uygulanması için, tebligat YAZININ DEVAMI [...]

Tahliye Davaları, İcra Takibi Yoluyla Kiracının Tahliyesi

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2012/3005 K:2012/6787 T:07.05.2012 Kiralananın Tahliyesi Duruşma Zorunluluğu Hukuki Dinlenilme Hakkı Özet İİK'nın 17, 18. maddelerinde öngörülen şikayet davalarında olduğu gibi kanunun duruşma açılmadan dosya üzerinden karar verilmesini hakime takdir hakkı tanıdığı hallerde dosya üzerinden karar verilebilir. Kanunun açıkça duruşma açılmasını emrettiği durumlarda dosya üzerinden karar verilemez. Yasa koyucunun takip YAZININ DEVAMI [...]